Brannporter
Dører
Entrepartier
Glasspartier
Lim og fug
Listverk
Loftstrapper/ kottdører
Montasje
Parkett
Skapsinnredning
Spesialinnredninger
Ståldører
Trapper privatmarkedet
Trapper proffmarkedet
Valchromat
Veggpanel
Vinduer

Besøk oss på Facebook!

Hva vi tror på

Vi er opptatt av å skape et trivelig arbeidsmiljø for deg og dine kolleger, slik at du i neste omgang kan ta ut en gevinst i form av økt produktivitet og lønnsomhet.  


Følgelig er vi overbevist om at det er like viktig å ha et bevisst forhold til materialer, farger og håndverksmessig utførelse i lokaler der kunder ferdes som til grafisk profilering og andre markedsmessige profileringstiltak. Alt bør henge sammen. Som forlengelse av vår egen kompetanse, samarbeider vi med anerkjente interiørarkitekter, ingeniører og produktspesialister fra fabrikkene vi representerer i Norge.


Skikkelighet
Vi har tradisjon for å ta håndverket og selve utførelsen på alvor. Lot vi oss friste til å ta snarveier i den tro at ingen ville se noen forskjell, hadde vi opptrådt respektløst – ikke minst overfor oss selv. Som fagfolk vet vi intuitivt når vi har gjort en bra jobb. Det gir den gode følelsen av å innestå for noe.
 

Stolthet over eget fag er nært knyttet til selve meningen med å gå på jobb. Det er jo menneskelig å bli litt rakere i ryggen når de som betaler regningen, kommer med godord om arbeidet. Større er vi ikke.
 

Vi har en intern konkurranse gående om hvem som utfører det beste fagarbeidet. Gjett om kolleger som kjenner faget fra innsiden, vet når de ser en vinner! Internjustisen er nådeløs, men respektert.
 

Punktlighet
Generelt sett har håndverkere aldri maktet å kvitte seg med "nissen på lasset". Det ligger i bakhodet. Ja, du har kanskje selv erfart tilfeller der håndverkere har hatt et noe avslappet forhold til tidsavtaler. Vi forstår godt at du ikke godtar et "mañana".
 

Notér deg at alle ansatte i BYGGAKSESS NORGE AS har armbåndsur med dato-angivelse. Gjør vi en avtale, kommer vi heller 5 minutter før enn fem minutter for sent. Skjer det noe uforutsett, ringer vi og gir beskjed. Alt annet er dårlig folkeskikk.

Vår ambisjon er å være best gjennom å stadig forbedre oss, ha god trivsel, et godt samarbeid og stadig huske hvem det er vi lever av.


 

 
 
BYGGAKSESS NORGE AS - Professor Birkelands vei 24 C-3 - Postboks 242 Alnabru - N 0614 Oslo - Tlf. 22 90 65 00 - Fax 22 90 65 01
Utviklet av Bysant as